Articles in Category: Product

Demontage Easypath

on dinsdag, 25 februari 2014. Posted in Product

 

Easypath Nederland B.V. - (de)montage Easypath element


Mocht het noodzakelijk zijn om de Easypath® elementen te demonteren t.b.v. werkzaamheden onder de elementen of anderzijds dan volgt hier een film van de werkwijze en volgorde welke onze mensen van Easypath BV in de praktijk hanteren.

 

 

 

Ontwerp en realisatie Easypath

on maandag, 12 mei 2014. Posted in Product, Algemeen

 

Of het nu gaat om paden in een recreatiegebied, de vervanging van bestaande paden of om de ontsluiting van een nieuwe woonwijk, Easypath is dé innovatieve oplossing voor alle fietspaden. Van ontwerp en ontwikkeling tot realisatie van het fietspad, Easypath neemt u alle zorg uit handen. Door deskundig personeel kunnen wij ieder project turn-key opleveren, inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

U kunt vertrouwen op onze expertise, een geruststellend idee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productinformatie Easypath

on dinsdag, 04 februari 2014. Posted in Product

 

Fiets u weleens?

Dan hebt u zich vast weleens verwonderd of misschien zelfs geërgerd aan een fietspad dat voor het grootste gedeelde uit vervelende hobbels bestond. Iedereen heeft er weleens mee te maken gehad, fietspaden die aangetast zijn door de boomwortels.

Dit is een veelvoorkomend probleem. Een ander probleem, voor veel mensen niet zichtbaar, is dat kabels en leidingen slecht bereikbaar zijn. Vaak moeten fietspaden hiervoor opengebroken worden. U kunt zich voorstellen dat dit bij een asfaltverharding hoge kosten met zich meebrengt.

Met dit in gedachten hebben wij Easypath ontwikkeld.

Easypath is een fietspad, dat gemaakt wordt uit prefab betonnen elementen. Deze Easypath fietspad elementen worden door onze vakkundige mensen onderling gekoppeld, zodat er een comfortabel fietspad ontstaat, zonder enige merkbare voegovergang. Door de hoge kwaliteit van prefab beton, zijn de fietspad elementen bestand tegen boomwortels. De onderlinge koppeling zorgt ervoor dat de elementen nu niet in hun geheel uit het verband gedrukt worden. Na verloop van tijd zal de boomwortel toch de makkelijkste weg kiezen en doorgroeien in een richting waar dit wel gaat, waardoor de natuur dus intact blijft.
Doordat het fietspad uit Easypath elementen bestaat, blijven kabels en leidingen nu ook eenvoudig bereikbaar. De beschermende toplaag met fijne structuur zorgt voor een lage rolweerstand en een hoge stroefheid. Ten opzichte van het alternatieve fietspadenverharding asfalt -en in het werk gestort beton kent Easypath op jaarbasis de laagste exploitatiekosten. Dit komt doordat de fietspaden geen onderhoud nodig hebben en een lange levensduur kennen. Bovendien hebben ze een hoge restwaarde, waardoor ze ook interessant zijn voor tijdelijke projecten.

Technische informatie Easypath

on maandag, 12 mei 2014. Posted in Product

Easypath elementen zijn prefab betonelementen voorzien van een niet constructieve wapening (Staalkwaliteit FeB500 volgens NEN 6008) en heeft een sterkteklasse C55/65 volgens NEN-EN 206-1.
De spanningen die in het element optreden bij het belasten worden geheel opgenomen door het beton. De Easypath elementen zijn KOMO gecertificeerd.

Specificaties
Standaard Easypath element 10 ton aslast (100 kN)

Afmetingen / gewichten

Afmetingen                                    Gewichten
* 1.000x3.000x140 mm (bxhxd) 1.020 kg
* 1.500x3.000x140 mm (bxhxd) 1.530 kg
* 2.000x3.000x140 mm (bxhxd) 2.040 kg
* 2.000x2.500x140 mm (bxhxd) 1.700 kg
* 3.000x2.000x140 mm (bxhxd) 2.040 kg


* Bochtelementen op aanvraag
* Overige maatvoering op aanvraag

Milieuklassen
boven:             onder:

XC1 t/m XC4    XC1 t/m XC4,Corrosie ingeleid door carbonatie
XD1 t/m XD3    XC1 t/m XC4,Corrosie ingeleid door chloriden
XS1 t/m XS3     XC1 t/m XC4,Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater
XS1 t/m XS3     XF1 t/m XF3, Aantasting door vorst/dooi met of zonder dooizouten
XA1 t/m XA3    XF1 t/m XF3, Chemische aantasting


Toelaatbare lasten
100 kN (10 ton)

Legbed, fundatie en ondergrond
De fundatie moet voldoende draagkrachtig zijn. De draagkracht wordt uitgedrukt in een beddinggetal. Dit beddinggetal dient minimaal 0,06 N/mm³ te zijn. Dikte van het legbed minimaal 100 mm grofzand (210-300µm).

De verdichtingsgraad van de fundatie en het legbed moet juist zijn, de mate van verdichting wordt uitgedrukt in een Proctor-waarde, de eis is een minimale Proctor-waarde van 95% en een gemiddelde waarde van 98 %.

Verwarmd fietspad

on dinsdag, 25 februari 2014. Posted in Product

Thermopath® Hét verwarmde fietspad van Nederland

 
Einde aan gladde fietspaden in de winter en minder milieuschade door zout
Bij sneeuwval en ijzel heeft het strooien van hoofdwegen vaak prioriteit. Bovendien zijn fietspaden niet altijd even goed bereikbaar met groot materieel. Fietspaden zijn daardoor vaak later aan de beurt. Het strooien van fietspaden is voor de wegbeheerder bovendien relatief duur.

Zout is overigens milieubelastend voor de omgeving en vanwege het agressieve karakter ook schadelijk voor wegmeubilair en kunstwerken. Door niet meer gebruik te maken betekent dit  dan ook minder uitstoot van gevaarlijk fijnstof als ook van CO2 t.g.v. deze strooiwerkzaamheden.


De oplossing: Energieneutraal  ijs -en sneeuwvrij houden van fietspaden met het Thermopath® fietspadelementen.
Thermopath®  heeft een innovatief fietspadensysteem met een nieuw, innovatief verwarmingsconcept. Hiertoe worden tijdens het fabricageproces van de betonnen fietspadelementen speciale verwarmingsleidingen ingebracht.


Het systeem is volledig modulair, zodat de verwarmingsleidingen van twee aanliggende betonelementen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Door de leidingen vervolgens aan te sluiten op een warmtebron, zoals bijvoorbeeld aardwarmte, rioolwarmte of restwarmte, wordt het fietspad verwarmd.

Het verwarmingssysteem is niet alleen in staat om het fietspadoppervlak direct en gelijkmatig te verwarmen, het is ook nog eens energie-efficiënt. De aansturing van de verwarming geschiedt geheel automatisch op basis van in het fietspad aangebrachte sensoren, waardoor het fietspad altijd (tijdig) ijs- en sneeuwvrij is. Via een web-based omgeving kan het temperatuurverloop in het fietspad desgewenst worden gemonitord en bij een eventuele storing tijdig worden ingegrepen.

Bekijk hier de video van de opening van het eerste verwarmde fietspad in Nederland in de gemeente Ede en zie hoe het werkt. 

Bekijk de animatie met gebruik van restwarmte i.s.m. gemeente Ede

 

Meer informatie over Thermopath - verwarmde fietspaden

Voordelen Easypath

on maandag, 12 mei 2014. Posted in Product

 

Alle voordelen van Easypath op een rij:

 

 • Innovatief
 • Duurzaam
 • Milieuvriendelijk geproduceerd
 • Kan in korte tijd worden aangelegd
 • Zonder merkbare voegovergangen
 • Is direct geschikt voor gebruik
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Ongevoelig voor boomwortels en breuk
 • Onkruidvrij
 • Demontabel
 • Lage rolweerstand
 • Hoge restwaarde
 • In alle mogelijke maatvoering verkrijgbaar
 • Beste kwaliteit, laagste exploitatiekosten