Ga terug naar overzicht ->

projecten

Herinrichting Wilgenplein Alblasserdam

Het Wilgenplein in Alblasserdam stamt uit 1972. De inrichting voldeed niet meer aan de huidige eisen. Zo waren de parkeervakken te smal, was de bestrating versleten en het plein verzakt. Reden voor de gemeente Alblasserdam over te gaan tot een opknapbeurt.

Het hele plein is grondig aangepakt en daarnaast is, door inbreng van de Fietsersbond, in het ontwerp een duidelijke scheiding gemaakt tussen snel en langzaam verkeer om zo het fietsgebruik te stimuleren. Dit onderscheid wordt gemaakt door te kiezen voor rode Easypath fietspadelementen. Die zijn zowel ten behoeve van het fietspad als fietsoversteek toegepast. De oversteek is 3,30 m breed met een scheidingsband. De lengte van deze 3 stukken is 14 m.

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Totale lengte: 68 m

Easypath® elementbreedte: 2 m